Patientvejledning i hjemmebehandling af fod- og håndvorter

Verruca vulgaris er betegnelsen for hånd- og fodvorter og skyldes infektion med human papillomavirus, som alle kan blive ramt af.

Fodvorter smitter, især i våde rum som f.eks. svømmehal og badeværelser, men også i f.eks. gymnastikhallen eller andre steder hvor man træder på et sted, hvor en person med en fodvorte har gået. Vorten bør derfor være dækket til af plaster, badesko eller gymnastiksko.

Hjemmebehandling:

Primær behandling af almindelige vorter er påsmøring 1 gang dagligt med et keratolytisk/ætsende middel (Verucid eller Vortex Plus, som er håndkøbspræparater), efterfulgt af nedfiling eller beskæring af det døde hudlag 1-2 gang ugentligt. Behandling hos børn skal varetages af forældrene.

Vejledning:

·         Tag fodbad i tempereret vand i 10 minutter.

·         Fil eller skær løs hud væk fra vorten, så langt ned som muligt, uden at det bløder.

·         Tør af med et rent håndklæde.

·         Brug et ætsende middel, men kun på selve vorten. Følg altid vejledningen på produktet. Smør evt.vaseline eller neglelak udenom vorten, så det ætsende middel ikke ætser den raske hud.

·         Nogle ætsende midler danner en hinde omkring vorten efter et par minutter. Gennem hinden kan vorten ikke smitte, men hvis hinden bliver våd, kan den let falde af, så tag derfor et plaster/gaffa tape ud over.


Gentag behandlingen hver dag, bedst om aftenen før sengetid.

Vær tålmodig. Efter 6 ugers behandling er 60% af vorterne forsvundet, og yderligere 20% forsvinder efter 6 ugers fortsat behandling. Behandlingen bør gives regelmæssigt over 3 måneder for at opnå optimal respons.

Der er desuden stor tilbøjelighed til spontant svind af vorter hos børn og voksne over 1-2 år, og aggressiv kirurgisk behandling er ikke indiceret.

Behandling i klinikken:

Ved manglende effekt af hjemmebehandling kan vi supplere med Cryoterapi (frysning) i klinikken under fortsat behandling hjemme som anført ovenfor. Vi fryser hver 2. uge med frys af vorten 3-5 gange af 6 sekunder. Hvis vorten ikke er forsvundet efter 3 mdrs. behandling med cryoterapi, er yderligere frysning virkningsløst og vi ophører med behandlingen og afventer spontan heling/effekt af hjemmebehandling.