abortFor kvinder, der bor fast i Danmark, er abortindgrebet gratis. Ugifte kvinder under 18 år skal have samtykke af forældrene eller en værge, men kan søge Samrådet om fritagelse for dette.

Hvis du er uønsket gravid, skal du bestille tid ved læge til konsultation vedr mulighederne.

Hvis du er uønsket gravid og sikker på ønsket om abort, kan du henvende dig direkte til privatpraktiserende speciallæger i gynækologi uden henvisning mht medicinsk abort hvis du er i uge 4-8.