Betaling for tolkebistand for nogle patienter fra 1. juli 2018

Der er indført et gebyr for tolkning på grund af sprogproblemer, hvis du har boet i Danmark mere end 3 år og fortsat ikke kan føre en samtale og forstå en information på dansk.

Størrelsen af gebyret er forskellig afhængig af, om der er tale om video/teletolk eller tolk, der møder frem personligt. Gebyr for tolkning er størst, hvis du skal indlægges på et sygehus.

Video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 191 kr.

Video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kr.

Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus: 1.675 kr.

Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 334 kr.
Der er undtagelser for gebyret. For eksempel hvis du på grund af alder eller af anden årsag har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og af den grund ikke er i stand til at lære og bruge dansk. Undtagelse for gebyr gælder også forældre, som i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand samt børn der møder frem til behandling uden forældre

opdateret juli 2018