Tarmkræftscreening

Der gives tilbud om screening, da tarmkræft er en af de hyppigste kræftformer. Sygdommen rammer én ud af 20, og det er fortrinsvis personer over 50 år. Screeningen er en undersøgelse af din afføring. Du får automatisk et prøvesæt med posten, så du nemt kan tage en prøve hjemme.

  Borgerne vil inden for ca. 10 dage, efter at de har indsendt en prøve, modtage et skriftligt svar. • Hvis der ikke er noget unormalt ved prøven, vil borgeren blive inviteret næste gang, det er hans/hendes tur til at blive screenet. • Hvis der er fundet tegn på usynligt blod i prøven, vil der automatisk blive sendt brev med  tilbud om en koloskopi. Indkaldelsen til koloskospi vil blive foretaget inden for 14 dage Borgernes praktiserende læge vil automatisk blive informeret om patientens undersøgelsesresultat – med mindre borgeren fravælger det. Borgerne opfordres til at gå til læge, hvis de mellem to screeningsundersøgelser får symptomer på tarmkræft, fx. synligt blod i afføringen eller ændret afføringsmønster.

Kontakt lægen eller personalet her i klinikken, hvis du har flere spørgsmål.