Tarmkræftscreening

Der gives tilbud om screening, da tarmkræft er en af de hyppigste kræftformer. Sygdommen rammer én ud af 20, og det er fortrinsvis personer over 50 år. Screeningen er en undersøgelse af din afføring. Du får automatisk et prøvesæt med posten, så du nemt kan tage en prøve hjemme.

Borgere i målgruppen kan forvente at få tilbuddet om screening én gang i perioden 2014 til 2017, og derefter vil borgerne i udgangspunktet få tilbuddet hvert andet år. I de første fire år indkaldes borgere i aldersgruppen efter fødselsmåned efter tilfældig lodtrækning.Fødselsmåneden bestemmer, hvornår borgerne indkaldes. Forventet årstal for første invitation*
  • Borgere født i juni, april, september inviteres i 2014
  • Borgere født i november, august, januar inviteres i 2015
  • Borgere født i maj, juli, oktober inviteres i 2016
  • Borgere født i marts, februar, december inviteres i 2017

* Der er tale om cirka angivelser, idet der inden for den 4-årige indfasning, kan ske tilpasninger af invitations-kadencen. Desuden vil borgere, der bliver 50 år i løbet af første screeningsrunde inkluderes efterhånden som de fylder 50, og borgere, der bliver 75 år i løbet af første screeningsrunde, vil blive inviteret inden deres 75 års fødselsdag – med mindre de allerede er indkaldt. Disse svar kan borgeren få Borgerne vil inden for ca. 10 dage, efter at de har indsendt en prøve, modtage et skriftligt svar. • Hvis der ikke er noget unormalt ved prøven, vil borgeren blive inviteret næste gang, det er hans/hendes tur til at blive screenet. • Hvis der er fundet tegn på usynligt blod i prøven, vil der automatisk blive sendt brev med  tilbud om en koloskopi. Indkaldelsen til koloskospi vil blive foretaget inden for 14 dage Borgernes praktiserende læge vil automatisk blive informeret om patientens undersøgelsesresultat – med mindre borgeren fravælger det. Borgerne opfordres til at gå til læge, hvis de mellem to screeningsundersøgelser får symptomer på tarmkræft, fx. synligt blod i afføringen eller ændret afføringsmønster.

Kontakt lægen eller personalet her i klinikken, hvis du har flere spørgsmål.