Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge under 18 år vaccineres mod mæslinger som en del af børnevaccinationsprogrammet, og at alle ikke-immune voksne vaccineres. Vaccinationen er gratis til disse grupper.

I februar måned har der været 5 tilfælde af mæslinger i Danmark. Alle 5 tilfælde er smittet med det samme mæslinge-virus og er dermed sandsynligvis en del af den samme smittekæde.

Der er fortsat tale om få tilfælde, og de aktuelle tilfælde giver ikke anledning til ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod mæslinger til hverken børn eller voksne. Men tilfældene gør det aktuelt at minde om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vaccination af børn og unge

Mæslinger blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 1987, og alle, som er født efter 1986, og som har fulgt børnevaccinationsprogrammet, er derfor beskyttet mod mæslinger.

I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen, når barnet er 15 måneder og 4 år. De aktuelle tilfælde giver ikke anledning til at give vaccinen på et tidligere tidspunkt end 15 måneder. Hvis der er mæslingetilfælde i nærområdet eller bekymring hos forældrene kan MFR-vaccinen gives fra 12 måneders alderen fx samtidig med 3. DiTeKiPol/Hib og Prevenar.

Hvis der er mistanke om udsættelse for smitte, kan vaccinen efter konkret anvisning gives på et tidligere tidspunkt. Vaccination tidligere end 12 måneder tæller ikke med som en del af børnevaccinationsprogrammet, der således skal følges som normalt.

Vaccination af voksne

Personer født mellem 1975 og 1986, som ikke tidligere er blevet vaccineret, og som ikke har haft mæslinger, bør tilbydes vaccination, da de er dårligere beskyttet mod sygdommen end de andre fødselsårgange. Der skal kun gives en enkelt MFR-vaccination.

Personer født før 1974 kan for praktiske formål antages at være immune, da undersøgelser har vist, at 95 % af alle danskere født før 1974 har haft mæslinger. Personer født før 1974 behøver derfor ikke vaccination, men kan dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at der er indikation for vaccination.

Opsummering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger

  • Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis
  • Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet
  • Personer født mellem 1975 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
  • Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres
  • Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination
  • Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination
  • Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination

Ved spørgsmål om udbruddet skal henvendelse ske til Statens Serum Institut, ved spørgsmål om anmeldelse af patienter eller håndtering af kontakter skal henvendelse ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere

Læs mere hos Statens Serum Institut: Udbrud af mæslinger

Læs mere om vaccination til ikke-immune voksne født før 1974: Skrivelse vedr. gratis vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne født før 1974, 8. oktober 2018

Læs mere om MFR-vaccination til voksne

(opdateret 7.3.2019)