Rapportér en utilsigtet hændelse

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser.

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

Rapportér en utilsigtet hændelse (patienter og pårørende)

Rapportér en utilsigtet hændelse (sundhedsprofessionelle)

kilde: https://stps.dk/da/viden-om-patientsikkerhed (9. nov. 2016)

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • noget ikke går som forventet
 • en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med:

 • at lære af hændelsen
 • at forebygge, at det sker igen

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
 • falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
 • ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje
Hvad kan jeg rapportere?

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket

 • på sygehuse
 • på plejehjem
 • i hjemmeplejen
 • hos den praktiserende læge
 • andre steder i sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan den rapporteres.

Du kan rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Hvordan rapporterer jeg?

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer.

Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Hvad sker der, når jeg har rapporteret?

 1. Rapporten sendes til stedet, hvor hændelsen er sket.
 2. Rapporten bliver gennemgået for at finde ud af:
 3. hvad der er sket
 4. hvordan det kunne ske
 5. hvordan en lignende hændelse kan forebygges.
 6. Rapporten sendes anonymiseret til Patientombuddet, som indsamler og formidler viden på baggrund af utilsigtede hændelser fra hele landet.

Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport, men du har visheden om, at din rapport er gennemgået med henblik på at øge patientsikkerheden.