Først og fremmest, Velkommen til Praksislægerne Helsehuset

Som ny patient skal du være opmærksom på:

Kontakt din tidligere læge og få vedkommende til at sende din journal (både elektronisk og papirudgave) til os – det sker ikke automatisk, desværre;  – HELLER IKKE selv om du krydser af i “ja” på skemaet på kommunen ved lægeskift. Din journal må IKKE sendes nogen steder ud af lægepraksis uden din anmodning direkte til lægen, og du bedes derfor selv kontakte din tidligere læge og bede om fremsendelse af journalen til din ny læge. Det er vigtigt for at bedre vores mulighed for at sikre kontinuiteten i din lægebehandling, at du sørger for, at vi får din gamle journal.

Ved første kontakt, ring først og bestil tid til en konsultation. Vi får dig så oprettet i vores patientdatabase og du kan fremover bestille via hjemmesiden. Receptfornyelse per mail kan ikke ske før telefonisk kontakt eller konsultation.

Det er en god ide at oprette dig som bruger af vores hjemmeside, så du kan kommunikere elektronisk med os. Gå ind på vores hjemmeside: www.helsehuset.dk og tryk på en af de 3 “grønne” knapper øverst til højre på hjemmesiden