Er du henvist til speciallæge, kan vi anbefale dig at gå ind via Sundhed.dk og på forsiden finder du feltet: “Find behandler” Se link: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/ Her kan du finde adresser, åbningstider og ikke mindst ventetider.

Henvisning

Husk, det kræver altid en henvisning af din egen praktiserende læge at konsultere en speciallæge. Undtaget er dog øjen- og ørelæger, ligesom det heller ikke kræver en henvisning at komme til kiropraktor.