I perioder har vi uddannelseslæger ansat og vi deltager også i undervisning af medicinstuderende.

En uddannelseslæge er en fuldt uddannet læge, der er i gang med videreuddannelse til speciallæge.

lægekonsultation

Se venligst under hjemmesiden pkt.: Aktuelt, hvilke uddannelseslæger vi p.t. har ansat.

Billeder og beskrivelse finder du under den respektive klinik, hvor de er ansat.