b_mette jensen

Sygeplejerske Mette Bach Jensen
Sygeplejerske siden 1995 og ansat hos Helsehuset/Praksislægerne siden 2003. Tidligere ansat i hospital på skadestue, akut modtageafdeling og medicinsk afdeling samt i hjemmeplejen.
Uddannet rygestopinstruktør, slankekonsulent samt livsstilscoach.Mette tager sig af blodtryksmåling, sukkersygekontrol, sår, blodprøver, vaccinationer, livsstilssamtaler, kostvejledning samt rygestop.

Mor til trillinger samt hunden Simba og 2 katte.

b_mette søborg

Sygeplejerske Mette Guldager Søborg
Mette Søborg er sygeplejerske siden 2000. Hun er ansat i Helsehuset/Praksislægerne siden 2007. Flere års erfaring fra hjerteafdelingen på Frederikssund Sygehus. Mette tager sig af blodprøver, vaccinationer, blodtryk- og diabeteskontrol, vorter, sår, EKG (elektrokardiogram), lungefunktionsundersøgelser m.m. Mette er gift og har 2 børn.


mette worm

Sygeplejerske Mette Worm Nielsen
Mette Worm har været sygeplejerske siden 1998, uddannet fra Ringsted Sygeplejeskole og har stor erfaring som mangeårig sygeplejerske både på hospitaler og i almen praksis. Ansat Helsehuset per oktober 2017. Mette er gift, har børn og børnebørn.


Gitte Kløvborg

Gitte Kløvborg
Uddannet lægesekretær 2005 og ansat i Helsehuset pr. 1.11.2019.

Tidligere sekretær på hospital i 11 år samt i øre- næse- halslægepraksis.  Mor til 2 drenge.


Alice Nielsen

Social- og sundhedsassistent  2011, ansat i Helsehuset pr. 1.11.2019

Tidligere arbejdet som sekretær hos privatpraktiserende læge i Tåstrup. Mor til  2 piger.