Praksislægerne i Helsehuset består af ialt 3 klinikker:

  • Lægerne Dennis Christophersen og Mads Possfelt Møller
  • Lægerne Anette Denker og Lise Toft-Skou og Lars Vindfeld
  • Læge Erik Skovlund (læge Anja Pedersen  og Camilla Boesen ansat)

Uddannelseslæger/yngre læger:

Indimellem har vi  uddannelseslæger ansat. Uddannelseslæger, er alle uddannede læger og er i gang med at uddanne sig til speciallæger i almen medicin. Indimellem er også andre yngre læger under uddannelse ansat.

Læs nærmere om de enkelte uddannelseslæger under de respektive klinikker.

Personale:

Derudover er ansat 4 sygeplejesker og 2 lægesekretærer fælles for alle Praksislægerne