Kroniske sygdomme

Kontrol af kroniske sygdomme kan foretages både af læge og sygeplejerske.

Sukkersyge kontrolleres x 4 årligt (1 gang v. lægen – øvrige 3 ved sygeplejersken)*

Blodtryk og andre hjerte-karlidelser kontrolleres x 2 årligt (1 gang v. lægen – 1 gang ved sygeplejersken)*

Astma 1-2 gange årligt*

KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse – COLD) 1 gang årligt*

Knogleskørhed 1-2 gange årligt*

Stofskiftesygdomme 1-2 gange årligt*

* eller efter individuel aftale m. lægen