OBS  Vi modtager Mobile Pay og kontanter i klinikken, men desværre ikke betalingskort

Motorattest til kørekort – første gang 400 kr
Motorattest til kørekort – alle efterfølgende attester 500 kr
Sygemelding inkl konsultation 500 kr
Mulighedserklæring 400 kr

Prisliste forsikrings- og pensionsattester

Såfremt der foreligger aftale om en navngiven attest via Attestnøglen, vil disse priser være gældende.  Attestnøglen

For øvrige attester se nedenstående liste:

             Attest Gældende pris
    Fri attest + FP 610 500 kr + moms pr. påbegyndt 15 min.
    FP 220 1300 kr + moms
    FP 300 1000 kr + moms
    FP 350 1300 kr + moms
    FP 360 1300 kr + moms
    FP 401 1300 kr + moms
    FP 410 1000 kr + moms
    FP 420 1300 kr + moms
    FP 430 1300 kr + moms
    FP 440 1300 kr + moms
    FP 450 1300 kr + moms
    FP 460 1300 kr + moms
    FP 470 1300 kr + moms
    FP 480 1300 kr + moms
    FP 490 1300 kr + moms
    HIV- antistofattest 1000 kr + moms

Betalingsfrist: 2 uger efter fremsendelse af attesten.