SYGEMELDING/UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRING:

Mulighedserklæring:
Den udfyldes i første omgang af den sygemeldte sammen med arbejdsgiveren, hvor man drøfter skånehensyn og hvordan den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Derefter skal den ansatte tage attesten med til sin læge til gennemgang og lægen kan skrive nogle kommentarer, hvorefter attesten returneres til arbejdsgiveren, som også betaler for attesten.  Attest som primært har sigte på arbejdsfastholdelse ved langvarig sygdom.

Frihåndsattest:
Arbejdsgiver kan principielt anmode om en lægeerklæring uanset sygdommens varighed. Det kræver personligt fremmøde for at få attesten. Hvis din arbejdsgiver anmoder om en sådan attest, bedes du medbringe en skriftlig anmodning fra arbejdsgiveren, da det er arbejdsgiveren, der skal betale for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud. Du skal selv aflevere erklæringen til din arbejdsgiver.
Der anføres ikke diagnoser på erklæringen.

Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Andre attester/erklæringer:

I de fleste tilfælde skal du betale for attesten selv. Det drejer sig bl.a. om attest i forbindelse med sygeeksamen, fritagelse for idræt, fritagelse for anvendelse af styrthjelm eller sikkerhedssele m.m. Ring i telefonkonsultation mlm. 8-9 eller skriv til lægen via hjemmesiden og spørg om prisen.

Kommuner og forsikringsselskaber kan anmode om forskellige attester. Ofte er det nødvendigt, at vi udfylder attesten i fællesskab. Gennemlæs derfor venligst det brev, der følger med anmodningen, for at se, om du skal bestille en tid til konsultation.
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.