mammografi

Mammografi screening

giver mulighed for at opdage kræft i brystet på et tidligt stadie.

​Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, som du bliver inviteret til hvert andet år. Alle kvinder i målgruppen bliver inviteret efter fødselsdato og fødselsmåned. Du bliver inviteret første gang, når du er fyldt 50 – 52 år og sidste gang, når du fylder 68 – 69 år. Invitationen fremsendes med posten

Fordele​

Tidlig opsporing: Ved mammografi er det muligt at finde en kræftknude på 1 cm eller mindre. Det vil sige at en mammografi kan finde kræftknuder, som man ikke kan føle med hånden.

Bedre overlevelse: Formålet med at screene – altså undersøge for kræft uden en mistanke om at der er noget galt– er at finde kræft så tidligt, at den ikke har spredt sig til andre organer. Dermed forbedres chancen for helbredelse.

Skånsom behandling: Når sygdommen opdages tidligt og behandles i et tidligt stadium, er der større mulighed for at tilbyde en operation, hvor brystet kan bevares.

Mindre efterbehandling: Kemo- eller antihormonbehandling er ofte ikke nødvendig, når sygdommen opdages på et tidligt tidspunkt.

Ulempermammografi2

Ubehag ved undersøgelsen: Brystet bliver klemt mellem to plader, mens røntgenbillederne tages. Det varer kun et øjeblik, men nogle kvinder synes, det er ubehageligt.

Falsk alarm: Hvis røntgenbilledet viser nogle forandringer, bliver kvinden indkaldt til en ny undersøgelse. I nogle tilfælde vil forandringerne være godartede.

Falsk tryghed: Ikke alle kræftknuder kan opdages på et røntgenbillede. Søg læge, hvis du selv finder en knude i brystet – også selvom du for nylig har været til en mammografi.

Overbehandling: Nogle af de forstadier til brystkræft, som man finder og opererer bort, ville aldrig have udviklet sig til brystkræft, selvom man undlod operation. Man kan nemlig ikke udpege de forstadier til brystkræft, der med sikkerhed vil udvikle sig til kræft på længere sigt. Der er usikkerhed om, hvor ofte der sker overbehandling.

Kilde: Region Hovedstaden, juli 2015