CORONA

Hvis du har feber, hoste, synkesmerter, vejrtrækningsbesvær og har brug for hjælp   

– SÅ SE HER:

Hvis du inden for de sidste 14 dage har haft tæt kontakt med person, som er mistænkt for, eller har fået påvist coronavirus.

SÅ SKAL DU

FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE MØDE OP.

Det skal afklares, om du kan være smittet med Corona før vi kan modtage dig.

Du kan også stille generelle spørgsmål ved at ringe til corona hotline tlf. 70 20 02 33 eller finde spørgsmål og svar på   

https://www.sst.dk/corona

Sørg også for at holde dig mental sund – læs mere på mentalsundhed2