Konsultationer uden fremmøde i klinikken

Under Corona-epidemien, har Danske Regioner givet mulighed for at vi praktiserende læger har kunnet afvikle konsultationer via telefon og video, for at nedbringe smitterisikoen.
Denne mulighed har De danske regioner desværre valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen vil være ved fremmøde i klinikken som udgangspunkt.
Der vil være  mulighed for at afvikle konsultationen via videokonsultation på Min Læge-app’en.
Ved konsultation i klinikken skal du fortsat være opmærksom på at at man ikke må fremmøde i klinikken hvis man har symptomer på Covid19-infektion, eller er nær kontakt til en med mulig smitte.
Mht. videokonsultation kan du bestille tid hertil via tidbestillingsmodulet.  Vær opmærksom på at du skal tage stilling til om videokonsultation er den rette kontaktform til din problemstilling.
Sådan gør du:
 1. Hvis du har bestilt tid til videokonsultation eller har aftale med lægen herom, vær venligst klar 5 min før
 2. Brug telefonen med højtaler slået til
 3. Få appen : min læge på din telefon ( hvis du ikke allerede har den)
 4. Klik videokonsultation
 5. Klik “Giv adgang til kamera og mikrofon”
 6. Klik “test lyd og billede”
 7. “Hvad drejer det sig om?” Skriv
 8. Vent i kø
 9. Når lægen er klar, vil videoopkaldet starte automatisk.
 10. Når din konsultation er slut skal du klikke på den røde knap med x på for at lægge på.

Telefonkonsultation

Pr. 1/6-2021 er det ikke længere muligt at bestille tid til telefonkonsultation.


Uddannelseslæge

1. april 2021 kommer Anne Sofie tilbage som uddannelseslæge i klinik: “Denker, Vindfeld og Toft-Skou”.  Anne Sofie skal være hos os til 1/10 2021.

Maha vil fortsat være her 1 dag om måneden.


Corona

Følgende gælder fra 14. juni 2021 ifølge Sundhedsstyrrelsen

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

 • når de skal testes for COVID-19
 • hvis de har symptomer og bryder selvisolation for eksempel for at komme til læge eller på sygehus
 • ved ophold i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis

Bemærk venligst at du IKKE må bestille tid hvis du har symptomer på COVID-19. Så skal du ringe. Hvis du har booket tid og efterfølgende får COVID-19 symptomer skal du aflyse din tid. 

Generelle spørgsmål kan stilles til Corona-hotline 7020-0233.

Læs mere om Vaccinen.   Coronapas sendes automatisk til alle uden nemID 14 dage efter endt vaccination.

Læs mere om Corona


Tilgang af nye patienter

P.t. er det der åbent for tilgang i alle 3 klinikker.

Status for tilmelding annonceres løbende her på hjemmesiden  – ligesom det vil fremgå af Sundhed.dk

Du skifter læge via Ballerup Kommunes hjemmeside eller på Borger.dk


HPV vaccination til drenge

Drenge der fylder 12 år pr. 1.7. 2019 og derefter er nu berettiget til gratis HPV-vaccination.

Desuden er der indtil 31.12.21 mulighed for gratis vaccine af drenge født fra 1.1. 2006 til 30.6 .2007.